Dnia 23 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach uczniowie klas mundurowych spotkali się z Ambasador filmu „Dywizjon 303. Historia Prawdziwa” – Angeliką Jarosławską.

W trakcie spotkania młodzież poznała losy polskich lotników, sławnych myśliwców
z Dywizjonu 303, walczących z niemieckim najeźdźcą podczas II wojny światowej;
Rozmawiała o niecodziennych wydarzeniach i niezwykłych młodych ludziach,
którzy „gruntownie nauczyli się swego fachu w polskiej szkole i sumiennie spełniali swój obowiązek – i to było ich tajemnicą”.  Poruszona została również kwestia obchodów stulecia lotnictwa polskiego, które przypada na ten rok.

Wypowiedzi Pani Ambasador przeplatane były licznymi materiałami pochodzącymi
z filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.

Licealiści z uwagą i zadumą wsłuchiwali się w opowieści o polskich bohaterskich pilotach,
a także  wartościach współczesnego patriotyzmu.

To my w swym wielkich i małych ojczyznach tworzymy dalszy bieg historii i mamy wpływ na rzeczywistość. Musimy zachowywać pamięć o ludziach i miejscach, w których „oddycha się własnym powietrzem pod własnym niebem na własnej glebie, gdzie własnym językiem porozumiewa się z bracią, buduje się własne, jedyne szczęście i wykuwa własny los dla siebie i swych dzieci (…) uświadomiła sobie, czym jest ojczyzna i co dać jej może”,  a przede wszystkim, że „serce, polskie serce to dziwna rzecz: może włóczyć się po całym świecie, może upadać na rozdrożach, uzbrajać się w pancerz zapomnienia, może upajać się blaskiem obcego nieba…”