KAMPANIE I AKCJE SPOŁECZNE.

Fundacja Pamięci Polskich Pilotów Walczących w Kraju i na Obczyźnie im. Dywizjonu 303 pracuje nad społeczną inicjatywą popularyzowania  i szerzenia wiedzy o historii polskich dywizjonów walczących w Bitwie o Anglię oraz wsparciem promocji współczesnego polskiego lotnictwa w Polsce i na arenie międzynarodowej.
 
Fundacja Pilotów Walczących w Kraju i na Obczyźnie partycypuje oficjalnie w obchodach 100lecia polskiego lotnictwa i wspiera aspekt historycznego lotnictwa polskiego w ramach tych wydarzeń.
 
Przygotowujemy szereg projektów związanych z promocją lotnictwa polskiego i pielęgnowaniem pamięci o polskich bohaterach, oraz podkreśleniem nieoszacowanego wkładu Polaków w podniebne zwycięstwo Bitwy o Anglię, której rozstrzygnięcie miało wpływ na mapę współczesnej Europy.
 
Wkrótce więcej o planowanych przez nas akcjach i kampaniach społecznych.