Kontakt.

Prezes Fundacji Pamięci Polskich Pilotów Walczących w Kraju i na Obczyźnie im Dywizjonu 303
Ambasador Muzeum 303 im. ppłk pil. Jana Zumbacha
Ambasador filmu Dywizjon 303
Angelika Jarosławska Sapieha
Email: jaroslawska.angelika@gmail.com