https://pytanienasniadanie.tvp.pl/38655224/dywizjon-303-historia-prawdziwa-juz-niebawem-w-kinach?fbclid=IwAR0FpIRzJDek4raevxx8aE0gk4HHmfzblwdVVlxRQdKsjuG7FlG4faY9pbg

Piękny charytatywny Bal Polski w Londynie pod patronatem jego Królewskiej Wysokości Księcia Kentu.

W tym roku Fundacja Pamięci Polskich Pilotów Walczących w Kraju i na Obczyźnie, przekazała na licytację kurtkę Dywizjonu 303, która powstała specjalnie na potrzeby filmu „Dywizjon 303. Historia Prawdziwa”. Kurtka wiernie odwzorowuje tę, którą nosili polscy piloci służący w Royal Air Fore. Przekazaliśmy także trzy monety, a także jedną z trzech, unikatowych, złotych odznak z Godłem Kościuszkowskim.

Monety i odznaki zostały zaprojektowane i przygotowane w limitowanej wersji przez Fundację Pamięci Polskich Pilotów Walczących w Kraju i na Obczyźnie specjalnie na stulecie polskiego lotnictwa i stulecie brytyjskiego Royal Air Force.

Fundacja Pamięci Polskich Pilotów Walczących w Kraju i na Obczyznie wspiera co roku Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Prezes Fundacji przekazała m.in. samolot użyty do produkcji filmu „Dywizjon 303. Historia Prawdziwa”, a rok wcześniej – unikatową kurtkę „Dywizjon 303”, w której aktorzy wystąpili w produkcji filmowej.


Klik:

https://kurierostrowski.pl/2018/11/29/o-dywizjonie-303-w-przygodzicach/

Angelika Jarosławska Sapieha took part at Charity Ball in London under the Patronage of His Royal Highness Duke of Kent. This year, Foundation in the Remembrance of Polish Fighting Pilots in Poland and Abroad donated a 303 Squadron jacket to the auction, which was created especially for the film „303 Squadron. True History”. The jacket faithfully reproduces the one worn by Polish pilots serving in Royal Air Force. She also donated three coins, as well as one of three unique gold badges with the Kościuszko Emblem. Coins and badges were designed and prepared in a limited version by the Foundation for the Remembrance of Polish Pilots Fighting in the Country and Abroad, specifically for the centenary of Polish aviation and the centenary of the British Royal Air Force.

https://charytatywni.allegro.pl/kurtka-macka-zakoscielnego-z-dywizjonu-303-i6009700

Dnia 23 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach uczniowie klas mundurowych spotkali się z Ambasador filmu „Dywizjon 303. Historia Prawdziwa” – Angeliką Jarosławską.

W trakcie spotkania młodzież poznała losy polskich lotników, sławnych myśliwców
z Dywizjonu 303, walczących z niemieckim najeźdźcą podczas II wojny światowej;
Rozmawiała o niecodziennych wydarzeniach i niezwykłych młodych ludziach,
którzy „gruntownie nauczyli się swego fachu w polskiej szkole i sumiennie spełniali swój obowiązek – i to było ich tajemnicą”.  Poruszona została również kwestia obchodów stulecia lotnictwa polskiego, które przypada na ten rok.

Wypowiedzi Pani Ambasador przeplatane były licznymi materiałami pochodzącymi
z filmu „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.

Licealiści z uwagą i zadumą wsłuchiwali się w opowieści o polskich bohaterskich pilotach,
a także  wartościach współczesnego patriotyzmu.

To my w swym wielkich i małych ojczyznach tworzymy dalszy bieg historii i mamy wpływ na rzeczywistość. Musimy zachowywać pamięć o ludziach i miejscach, w których „oddycha się własnym powietrzem pod własnym niebem na własnej glebie, gdzie własnym językiem porozumiewa się z bracią, buduje się własne, jedyne szczęście i wykuwa własny los dla siebie i swych dzieci (…) uświadomiła sobie, czym jest ojczyzna i co dać jej może”,  a przede wszystkim, że „serce, polskie serce to dziwna rzecz: może włóczyć się po całym świecie, może upadać na rozdrożach, uzbrajać się w pancerz zapomnienia, może upajać się blaskiem obcego nieba…”

Spotkanie szkół z Panią Angeliką Jarosławską, ambasador filmu „Dywizjon 303″ i prezes Fundacji Pamięci Polskich Pilotów Walczących w Kraju i na Obczyźnie w Poznaniu.

Pierwsze spotkanie: Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Hipolita Cegielskiego na os. Rusa 56 w Poznaniu oprócz klas ogólnodostępnych prowadzi klasy integracyjne, w których uczą się dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. W grupie rówieśniczej uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami zdobywają tajniki wiedzy, ale także  uczą się zachowań prospołecznych. Pokonują bariery związane z różnymi niepełnosprawnościami np. afazją, autyzmem, niedosłuchem, niepełnosprawnością intelektualną , ruchową, lękliwością, i wiele innych.W prelekcji i spotkaniu z Ambasador filmu Dywizjon 303 Angeliką Jarosławską wezmą udział uczniowie klas siódmych i ósmych, którzy w związku z realizacją tematyki II wojny światowej obejrzeli film ” Dywizjon 303. Historia prawdziwa.”Data i godz.- 23.11,2018r., 8.45Liczba uczestników: ok. 180 uczniów klas 7 i 8.

Drugie spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach (ul. PTR 6, 63-421 Przygodzice, o godzinie 12.00 dn. 23 listopada 2018 r.Wezmą w nim udział uczniowie (70 uczniów) klas liceum ogólnokształcącego o profilu zarządzania kryzysowego i profilu wojskowym. Są to klasy mundurowe.W trakcie spotkań Angelika Jarosławska opowie o filmie „Dywizjon 303. Historia Prawdziwa”, o polskich bohaterskich pilotach Dywizjonu 303, a także wartości  współczesnego patriotyzmu i stuleciu lotnictwa polskiego.Prawdziwego, mądrego patriotyzmu potrzebujemy na codzień, w naszych małych i większych ojczyznach. To my tworzymy dalszy bieg historii i mamy wpływ na rzeczywistość. Dalszy kierunek rozwoju jest w naszych rękach. Postawa szacunku do własnej Ojczyzny, kultura pamięci, pamięć o polskich bohaterach, patriotyzm gospodarczy. To wszystko przy jednoczesnym poszanowaniu odmienności innych nacji, otwarciu na inne kultury, rozumieniu dynamiki współczesnego świata. Pokazujemy, iż tradycyjne praktyki pielęgnowania patriotyzmu są wartościowe i pozwalają nam zachować tożsamość.