Fundacja Pamięci Polskich Pilotów walczących w kraju i na obczyźnie wspiera Weteranów.

Fundacja Pamięci Polskich Pilotów walczących w kraju i na obczyźnie wspiera Weteranów.
Prezes Fundacji i Wiceprezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw podpisała porozumienie z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa.