Uroczystość z okazji 25-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego

24 marca w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Zorganizowano ją pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018. Patronem medialnym wydarzenia był m.in. RAPORT-wto.

Przeczytaj więcej na: http://www.altair.com.pl/news/view?news_id=24836

W uroczystości wzięli udział, m.in.: senator Jarosław Rusiecki – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, poseł Michał Jach – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, Marszałek Senior poseł na Sejm RP Kornel Morawiecki, płk dypl. Mirosław Kucharski reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Janusz Dobrzański – wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, gen. Leon Komornicki – przewodniczący Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, pierwsza polska pilotka latająca na samolocie bojowym MiG-29, por. pil. Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz dziennikarze.

Gości powitał Koordynator PLP, prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając jednocześnie dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie 25 lat jego istnienia. Po nim głos zabrał prof. dr hab. Ryszard Szczepanik, dyrektor ITWL, który przedstawił działalność, dokonania, a także szerokie możliwości i aspiracje kierowanego przez niego Instytutu.

W dalszej części programu uroczystości 25-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego przedstawiono następujące prezentacje: Prof. Paweł Soroka Raporty i programy opracowane przez ekspertów PLP i Konserwatorium O lepszą Polskę, Stanisław Leśniak i Krzysztof Mroczkowski Rozwój polskiego przemysłu. Kluczowe wyzwania integralnej reindustrializacji, Angelika Jarosławska Działalność PLP na rzecz polskiego lotnictwa wojskowego i polskiego przemysłu lotniczego, kmdr dr inż. Bohdan Pac PLP na rzecz modernizacji i rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz odbudowy przemysłu stoczniowego.