Prezes Fundacji Pamięci Polskich Pilotów walczących w kraju i na obczyźnie  o DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO NA RZECZ ROZWOJU I MODERNIZACJI POLSKIEGO LOTNICTWA WOJSKOWEGO.

Jako członek zespołu Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego Prezes Fundacji Angelika Jarosławska zaprasza na uroczystość 25 rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego pod patronatem Prezydenta RP, który odbędzie się w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.
 
W programie uroczystości 25-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego przewidziane jest ponadto przedstawienie krótkich prezentacji na temat aktualnej sytuacji i perspektyw polskiego przemysłu i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. 
 
W trakcie wydarzenia Angelika Jarosławska przedstawi analizę działalności polskiego lobby przemysłowego na rzecz rozwoju i modernizacji polskiego lotnictwa wojskowego.
 
     W uroczystości wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, posłowie i senatorowie, prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń, pracownicy naukowi i działacze związków zawodowych współpracujących z PLP oraz dziennikarze. 
 
Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego (PLP) –  to oddolna, apolityczna organizacja (porozumienie stowarzyszeń i organizacji) założona w 1993 i działająca na rzecz polskiego przemysłu. Lobby nie prowadzi działalności gospodarczej, działa w oparciu o pracę społeczną i skupia się wyłącznie na funkcjach opiniotwórczych, opiniodawczych oraz edukacyjnych. Koordynatorem PLP jest prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka
Polskie Lobby Przemysłowe opracowuje opinie, analizy, stanowiska oraz ekspertyzy dotyczące polskiej gospodarki, poszczególnych branż polskiego przemysłu lub konkretnych jego problemów, a także obronności. 
Opracowania PLP są przekazywane poszczególnym rządom, ministerstwom oraz komisjom sejmowym i senackim.